voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Maatschappelijk statuut, gedragsregels en code banken: een farce!

De nieuwe regels, die gelden vanaf januari 2015, geven geen hoop op verbetering in de houding van banken richting de samenleving. Volgens die regels mogen banken elk hun eigen missie, doelstellingen en strategie (blijven) bepalen. Volgens Geldbelangen is er echter voor een bank maar één missie mogelijk. Dat is: dienstbaar zijn aan de maatschappij. Dat verzinnen wij niet. Dat hebben de commissies 'Maas' en 'Wijffels' al aangegeven. Maar blijkbaar gaat dat de Nederlandse Vereniging van Banken te ver. Volgens de regels moeten medewerkers de kool en de geit sparen. In die regels staat onder andere: “Bij het uitoefenen van hun functie wordt van alle bankmedewerkers verwacht dat zij een zorgvuldige afweging maken tussen de belangen van klanten, samenleving, de bank zelf en haar medewerkers, kapitaalverschaffers en andere stakeholders van de bank.” Wat nou als je kapitaalverschaffers meer winst verlangen? Wat nou als de portemonnee van de medewerker  af hangt van de hoeveelheid producten, die hij verkoopt of van het marktaandeel dat de bank zegt te moeten behalen? Zo’n regel is natuurlijk totale onzin.


Niet over eigen schaduw

Het lukt banken maar niet om over de eigen schaduw heen te stappen en dienstbaar te worden aan de maatschappij. En dat terwijl ze er toch al vaker op gewezen zijn.

* In 2009 komt de commissie Maas tot de conclusie dat banken het klantbelang voorop moeten gaan stellen....
* in 2013 stelt de commissie Wijffels: “Banken dienen het verloren vertrouwen te herwinnen door te laten zien dat zij er zijn voor de klant en dat zij de belangen van de maatschappij in het oog houden. Hiertoe hebben de banken weliswaar al stappen gezet, onder meer met de Code Banken, maar hiervoor zijn meer inspanningen nodig. Het impliciete sociaal contract, dat van oudsher geldt tussen banken en de maatschappij, dient te worden herbevestigd. Dit contract houdt in dat de overheid de banken beschermt tegen irrationeel gedrag van klanten (bankruns) en tijdelijke liquiditeitstekorten. In ruil hiervoor verwacht de maatschappij van banken dat zij hun rol in de economie vervullen, hun cliënten adequaat bedienen en veilig opereren.”
Gaan banken nu elk jaar beloven dat ze betrouwbaar zullen gaan worden?

Nog steeds geen bedankje!

 In het boek 'De consument is financieel bewusteloos . . . nou en?' constateert Rob Goedhart dat we nog steeds geen paginagrote advertentie hebben gezien van de banken waarin ze ons - belastingbetalers - hartelijk danken voor de steun in de crisis-jaren, die nota bene mede door de bankwereld zelf veroorzaakt is! 

Betaalrekening moet

Ook stelt hij vast: 'De consument kiest tegenwoordig een bank meestal niet omdat die bank zo'n leuke rente heeft bij het sparen. En ook niet omdat die bank een gunstige rente vraagt bij het lenen. Nee, hij kiest die bank vanwege de betaalrekening. Vaak kiest hij die dus niet eens zelf, maar kiezen zijn ouders voor hem. Hij vergelijkt niet op kosten en 'service'. Want die kosten zijn vrijwel overal gelijk. En de 'service' is: 'sleep geld van A naar B en zorg dat ik cash kan krijgen'. Tenslotte mag je bij vrijwel iedere bank rood staan.'

Jouw gegevens?

Terwijl banken er over nadenken hoe ze jouw gegevens aan derden kunnen gaan verkopen weigeren ze om mee te werken aan het op een gemakkelijke manier (digitaal) verstrekken van jouw gegevens aan bijvoorbeeld jouw eigen externe huishoudboekje of PFM (Personal Financial Managementsysteem). Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop ING zich via de rechter verzette tegen een methode van AFAS Personal, waarbij de consument heel gemakkelijk de gegevens van zijn ING-bankrekening in het huishoudboekje kon downloaden. Helaas heeft de rechter ING gelijk gegeven.

Consument is melkkoe van de banken

Banken staan niet met hart en ziel op de markt om de consumenten te begeleiden. Integendeel. Binnen retailbanking lijkt streven naar efficiency prioriteit nummer één en 'verkoop van producten 'nummer twee. Banken kunnen het vertrouwen van consumenten ongestraft blijven schaden of kritiek over hen heen laten komen. Hun klanten komen op een presenteerblaadje binnen zodra papa en mama een betaalrekening openen voor hun kind. En ze zorgen dat veranderen van bank niet gemakkelijk is, ondanks de zogenoemde overstapservice. En dat het ook niet aantrekkelijk is doordat hun kosten nauwelijks verschillen.

BetaalBank voor betalingsverkeer

Om banken weer eens te laten nadenken over hun ‘bestaansrecht’ zou het goed zijn als we betalingsverkeer los gaan trekken van de huidige banken. In veel gevallen zijn er toch geen fysieke transacties meer gemoeid met het overhevelen van geld van de een naar de ander. Het is voor het merendeel het verschuiven van cijfertjes en getallen.

De consument zou daarom gediend zijn met een instelling waarbinnen het verschuiven van de cijfertjes en getallen geregeld kan worden. De ‘BetaalBank’.

Deze BetaalBank is niet commercieel. Geeft geen vergoeding. De Betaal-bank geeft ook geen krediet aan de rekeninghouders. Wel aan anderen. Rekeninghouders hebben wel inspraakmogelijkheden aan wie krediet wordt verstrekt. Bijvoorbeeld de bank bij wie ze sparen of lenen.

De BetaalBank zorgt er wel voor dat we – indien nodig – cash geld kunnen krijgen. Ofwel via flappetappers. Ofwel via supermarkten.
De Betaal-Bank staat natuurlijk onder toezicht van de DNB en de AFM. Maar voor hen is het heel simpel. Heel saai.

Door het betalingsverkeer los te maken van de huidige die banken zullen banken beter hun best moeten doen om de gunst van de consument te krijgen.