voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Op 10 april 2014 presenteerde de Nederlandse Vereniging van Banken een pakket van ideeën over toekomstgericht en duurzaam bankieren in een zogenoemd 'maatschappelijk statuut'.

De NVB nodigde iedereen uit om hierop te reageren. Rob Goedhart nam het initiatief om via 'vertlejebankdewaarheid.nl' medestanders te vinden om een grootschalig, objectief onderzoek onder consumenten te eisen. 

Op 20 mei overhandigde Rob samen met econoom en journalist Erica Verdegaal met steun van zo'n 2.000 mensen de petitie aan Chris Buijink voorzitter van de NVB.

Ook hebben we een bloemlezing van de reacties aangeboden.

Uit de meer uitgebreide reacties bleek de lage rentevergoeding op spaarrekeningen de meeste mensen heel hoog te zitten. Dit gekoppeld aan het feit dat men op betaalrekeningen meestal helemaal geen rente krijgt, maar er wel hoge kosten voor betaalt en bij rood staan een forse rente moet voldoen, maakt het ongenoegen nog groter. Verder is de teruggang van de dienstverlening van banken velen een doorn in het oog. Ook komt een aantal keren terug dat de banken zich zeer arrogant gedragen en zichzelf blijven verrijken, terwijl het in de rest van de samenleving minder gaat. Niet geheel onbegrijpelijk hebben m.n. de ING en de Rabo het zwaar te verduren in de reacties.

Het is vrij natuurlijk dat op zo’n oproep voornamelijk mensen reageren met ongenoegens. Dat beseffen we en vinden we begrijpelijk. Daarom is het goed om een breed gedragen, objectief onderzoek te doen om te zien of dit beeld bevestigd wordt  dan wel dat het te weerleggen is. Pas na zo’n onderzoek kun je als banken beleid maken. Banken hebben blijkbaar zo'n onderzoek niet aangedurfd en zijn gewoon hun eigen gang gegaan. Lees meer hierover...


De reacties zijn gebundeld en ook aangeboden aan de NVB. Wie geïnteresseerd is in de PDF van deze bloemlezing kan dat aangeven via het contactformulier