voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Geldbelangen is een voortzetting van de actie 'verteljebankdewaarheid.nl'.
In het voorjaar van 2014 publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken een concept-maatschappelijk statuut. In de definitieve versie moet worden opgenomen hoe banken de maatschappij van dienst willen zijn. Via de actie 'verteljebankdewaarheid.nl' eisten 2.000 consumenten een objectief, grootschalig onderzoek onder consumenten over hoe zij denken over banken en hun gedrag. Want hoe kunnen de banken bedenken hoe zij de consumenten en andere klanten van dienst kunnen zijn, als ze dat niet gevraagd is? Dan riekt het opstellen van zo'n statuut naar window-dressing en marketing. De NVB heeft de petitie in ontvangst genomen.

Het resultaat van de actie was dat de NVB onderzoek heeft gedaan, maar in onze ogen volstrekt onvoldoende. En de uitkomsten zijn zeer richting banken gekleurd weer gegeven.
(Lees meer over de actie 'verteljebankdewaarheid')

Aangezien er meer onderwerpen zijn bij financiële instellingen die de aandacht verdienen (zoals de woekerpolissen, misbruik van variabele rente-methoden, geen winstdeling op lijfrente-uitkeringen) hebben de initiatiefnemers van 'verteljebankdewaarheid.nl' besloten dit soort zaken meer gestructureerd aan te gaan pakken. Via lobby bij de branches, toezichthouders en politiek. En via publieksacties.Daarbij maken we gebruik van eigen en andermans onderzoek. Naar aanleiding van de collectieve acties zijn er individuele consumenten, die hun eigen specifieke situatie aan ons voor leggen. Waar mogelijk helpen we deze consumenten.

Wie zetten zich voor jou in?

 Rob Goedhart is ‘opgegroeid’ in de financiële sector. Hij besloot in 1991           geen financiële producten meer te verkopen maar op fee-only basis te          adviseren. Gaf daarnaast les en werd schrijver. Behartigde de belangen van    de consument bij de Consumentenbond en het Nibud. Is auteur van het boek                          ‘De consument is financieel bewusteloos . . . nou en?’ ('Gids voor financiële                          dienstverlening')

Rob Dorscheidt volgt de financiële sector al zo’n 20 jaar kritisch. In diverse functies bij de Consumentenbond deed hij onderzoek naar financiële producten (als beleggingsverzekeringen, aandelenlease en beleggingen in teak) en behartigde hij de belangen van consumenten in Den Haag en                                  Brussel. Eerder werkte hij als consultant bij KPMG Bureau voor                                                Economische Argumentatie. Rob is van huis uit econometrist.

Sylvia Tuin heeft bijna 10 jaar gewerkt als belangenbehartiger voor de consument in Den Haag en Brussel, o.a. op het gebied van de financiële dienstverlening. Zij heeft daarna gewerkt als  bestuurssecretaris bij een uitvoeringsorganisatie van Justitie en bij een ziekenhuis. Sylvia is opgeleid                             als jurist en linguïst.

Financiën

Stichting Geldbelangen is hoofdzakelijk afhankelijk van donaties. Soms vergaren wij inkomsten met andere activiteiten. Vooralsnog dekken de inkomsten niet de kosten (en gemaakt uren). Wat wij tot nu toe gedaan hebben kun je beschouwen als 'vrijwilligerswerk'.  Hierbij een kijkje in de keuken: het jaaroverzicht van 2017


Baten

  • Totaal donaties € 17.340,39 (inclusief extra donaties na bijstand)
  • Totaal baten € 17.340,39
  • Lasten
  • Totaal kosten organisatie: € 1.090,99
  • Totaal kosten bestuur: € 1.800
  • Totaal kosten uitbestede werkzaamheden: € 17.760,00
  • Totaal lasten 20.650,59


Totaal baten minus lasten € - .3.310,60.