voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Geldbelangen legt uitspraak ING-topman voor aan tuchtraad Banken

‘Niets houdt ons tegen de spaarrentes in Nederland verder te verlagen’

Via de media is naar buiten gekomen dat ING-topman Ralph Hamers tijdens een bijeenkomst met financieel analisten vindt dat er nog voldoende ruimte is om de (toch al lage; rg) spaarrentes in Nederland verder te verlagen. Dat blijkt niet te gaan om de bank te ‘redden’ maar om meer winst te maken. Geldbelangen vindt deze uitspraak alweer een schoffering van de klanten  van de bank. De spaarders, die er uiteindelijk voor zorgen dat de bank zijn werk kan doen. Overduidelijk is hier het belang van de klant niet centraal gesteld. Het bevestigt in wezen dat de regels die banken zichzelf hebben opgelegd een farce zijn.  Tenzij de tuchtraad Banken hier iets aan doet. Daarom heeft Geldbelangen deze uitspraak aan die tuchtraad voorgelegd. Ook al om eens te testen wat zo’n tuchtraad nu helemaal voorstelt. 

Maar de klacht kwam niet eens langs de voordeur. Geldbelangen ontving een mail waarin stond dat 'de algemeen directeur heeft geoordeeld dat de klacht niet ontvankelijk is. 'Er wordt gestrooid met artikelen uit het reglement waaraan niet voldaan zou zijn. En dat terwijl de check via de site van de Tuchtraad Banken toch echt aanleiding gaf om de klacht door te zetten. 

Wel bood 'de algemeen directeur' de mogelijkheid om de zaak alsnohg voor te leggen aan de Voorzitter van de Tuchtraad, Dat heeft Geldbelangen dus gedaan. 

Geldbelangen twijfelt nog steeds of de instelling van de Bankierseed en de Code Banken ertoe zal leiden dat banken meer klantgericht gaan werken. De manier waarmee de Tuchtraad Banken nu al om gaat met klachten van een consumentenorganisatie neemt die twijfel niet weg. Integendeel!


Wordt vervolgd.

26 juni 2015