voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Voor wie?

Hoor jij ook tot de tienduizenden gedupeerden? Steun onze campagne en klik op deze knop!
Voor jou als een (oud-)werkgever pensioen voor jou verzekert heeft bij een verzekeringsmaatschappij en er op je pensioendatum een kapitaal vrij  komt dat omgezet moet worden in levenslange pensioenuitkeringen. Met name voor jou als je binnen afzienbare termijn dat pensioenkapitaal om moet gaan zetten in pensioenuitkeringen. Je krijgt dan - in principe - een hele lage uitkering aangeboden van de verzekeraar.
Door onze acties zorgde Staatssecretaris Klijnsma er begin juli voor dat de 'pensioenknip' weer ingevoerd is. Dan hoef je niet een levenslange, onveranderlijke lage uitkering te accepteren. Je kunt dan een tijdelijke uitkering nemen van twee jaar. Na die twee jaar kun je zien welke  maatregelen de overheid en de verzekeraars hebben genomen om de nadelige effecten van een lage rente op te vangen. Dat geeft je in ieder geval wat respijt.
We zijn er ook voor jou als je in de afgelopen periode je pensioenkapitaal om hebt moeten laten zetten in pensioenuitkeringen en nu levenslang een zeer laag pensioen krijgt. Voor jou willen we dat er een soort 'herkansing' komt

Wat is er aan de hand?

Pensioenregelingen zijn er in grote lijnen in twee soorten.

Een waarbij de ontvanger direct vanaf pensioendatum maandelijks geld op zijn rekening bijgeschreven gaat krijgen.

De ander waarbij er op pensioendatum eerst een pensioenkapitaal ‘beschikbaar’ komt. Die zak met geld moet de ontvanger plaatsen bij een verzekeraar. Die verzekeraar moet vanuit dat geld levenslang ** maandelijks geld over gaan maken op de rekening van de ontvanger.De verzekeraar krijgt dus geld in beheer, wat hij niet direct hoeft uit te keren. Hij kan dat beleggen. De hoogte van het bedrag dat zo’n verzekeraar maandelijks gaat uitkeren is onder andere afhankelijk van het rendement dat die verzekeraar op die belegde gelden denkt te gaan maken in de toekomst vanaf het moment waarop hij dat geld binnen krijgt. Een hoog rendement betekent voor de ontvanger hoge maandelijkse uitkeringen. Een laag rendement levert lage uitkeringen op.

De verzekeraar mag van de toezichthouder niet uitgaan van al te wilde beleggingsrendementen, omdat de uitkeringen zijn gegarandeerd. Meestal wordt dan ook de marktrente als uitgangspunt genomen.


Deze marktrente is op dit moment historisch laag. Dus consumenten, die nú pensioenkapitaal in maandelijkse uitkeringen om moeten zetten, krijgen de rest van hun leven hele lage uitkeringen!


Geldbelangen vindt dit onacceptabel. Het kan namelijk anders. Daarom voeren wij campagne om het systeem te verbeteren. 

Voor mensen die al in het schuitje moesten stappen willen we dat verzekeraars deze mensen een 'herkansing' geven!

Van de overheid verlangen wij dat zij de wet zo maakt dat dit systeem verandert.

Staatssecretaris Klijnsma zegde eind 2013 al toe om te gaan zoeken naar een oplossing. Die zal er waarschijnlijk niet eerder zijn dan in de loop van 2016. Tot nu toe overlegde mevrouw Klijnsma alleen met de pensioenbranche. Zij heeft de Tweede Kamer beloofd dat Geldbelangen - namens betrokken verzekerden - ook input kan gaan leveren. 

** Levenslang kan zijn een jaar maar even goed dertig jaar

.

Volg ons ook op Facebook
Ken je iemand die een pensioen-kapitaal-verzekering heeft en tegen een 'keurslijfpensioen' aan loopt? Wijs hem of haar op onze campagne. We hebben veel steun nodig richting overheid en verzekeraars!

Financiële steun

Het voeren van deze campagne kost veel tijd. Dus ook geld. Geldbelangen moet nu in overleg met politiek en verzekeraars. Zeker als direct betrokkene vragen we je dringend om een bijdrage. Je kunt dat doen door vriend van Geldbelangen te worden. Rechtstreeks overmaken op bankrekening NL23 TRIO 01979 366 60 t.n.v. Stichting Geldbelangen kan kan ook. Vermeld dan bij de overschrijving  wel 'keurslijfpensioen' en je e-mailadres.
De campagne tegen het 'keurslijfpensioen' wordt gesteund door de ANBO

Nieuws

Staatssecretaris Klijnsma wil pensioenknip terug 
                                   19 juni 2015
Klijnsma gaat in gesprek met Geldbelangen over 'keurslijfpensioen' 
                                  15 juni 2015
Petitie tegen 'keurslijfpensioen' ingediend bij Tweede Kamer
                                  9 juni 2015
Veel gestelde vragen

Wij krijgen regelmatig vragen over het 'keurslijfpensioen' en de oplossingen daarvoor. Een aantal van de vragen vind je hier terug.

Wat hebben we tot nu toe kunnen regelen?

Pensioenknip
Op 8 juli 2015 staatssecretaris Klijnsma de
'pensioenknip' weer tijdelijk in. Dat betekent dat mensen die een pensioenkapitaal beschikbaar krijgen en dat om moeten laten zetten in een maandelijkse pensioenuitkeringen ervoor kunnen kiezen die uitkering maar twee jaar te laten lopen. Een deel van het kapitaal wordt daarvoor gebruikt. Het andere deel komt over twee jaar beschikbaar en moet dan omgezet gaan worden in periodieke uitkeringen. Naar men hoopt is er dan een definitieve oplossing. Lees er hier meer over.
Aan einde 'pensioenknipperiode' opnieuw shopmogelijkheid
Als je gebruik maakt van de 'pensioenknip' komt er na twee jaar weer een kapitaal beschikbaar dat omgezet moet worden in (levenslange) uitkeringen. Officieel moet dat bij dezelfde verzekeraar die de uitkeringen doet tijdens de pensioenknipperiode. Maar  staatssecretaris Klijnsma heeft - na een verzoek van Geldbelangen - al toegezegd de wet te zullen veranderen, zodat je ook dan mag gaan kijken bij welke verzekeraar (of pensioenfonds) je het beste uit zult zijn voor je vervolguitkeringen.
Langere bedenktijd vóór aanwenden kapitaal
Normaal gesproken mag je er 6 maanden over doen om te bedenken hoe en bij wie je je pensioenkapitaal om laat zetten in pensioenuitkeringen. Omdat er veranderingen op til zijn staan staatssecretaris Wiebes en Klijnsma toe dat je tot eind 2016 de tijd om te beslissen hoe je het gaat laten omzetten in pensioenuitkeringen. Zie verder: veelgestelde vragen.


NB! Het gaat hier om pensioen uit een pensioenregeling van  een (oud-)werkgever. Voor  geregeld pensioen (lijfrente) gelden andere regels en voorwaarden.
___________________________________________________________________________________

Hoe verloopt onze campagne tot nu toe?

Op 30 maart brachten we het probleem van de mensen die al in de afgelopen periode pensioenkapitaal om hebben moeten laten zetten in uitkeringen aan de orde in een uitzending van Radar. Directeur van het Verbond van Verzekeraars Richard Weurding zei in die uitzending dat zo'n herkansing technisch gezien mogelijk is. In een brief aan Geldbelangen krabbelde het Verbond toch weer terug en zag de nodige beren en klemmen op de weg.
Op dezelfde dag stuurden wij een brief naar de ministeries van SZW en Financiën om aandacht te vragen voor het probleem.
Naar aanleiding van de uitzending van Radar kregen wij veel signalen van mensen die op korte termijn hun pensioenkapitaal om zouden moeten gaan zetten in pensioenuitkeringen. Zij zouden als het ware hun hoofd op een hakblok moeten leggen omdat zij een lage uitkering zouden moeten accepteren die hun hele leven nooit meer zou veranderen. Daarom zonden wij op 13 april een brandbrief aan de ministeries van SZW en Financiën om deze mensen een noodoplossing te bieden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We vormden een petit comité waarin onder andere mensen zitten die rechtstreeks betrokken zijn.
Samen voerden we een gesprek met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en begonnen de eerste contacten met het ministerie van SZW op gang te komen. Ook vroegen we via verschillende kanalen regelmatig aandacht voor het probleem bij de Tweede Kamerleden. Dat heeft geholpen bij het uitreiken van een petitie aan hen.

We hebben er voor gezorgd dat het onderwerp volop aandacht kreeg bij EenVandaag van Avro Tros op maandag 8 juni. Zowel op TV als op de Radio.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geldbelangen heeft  op dinsdag 9 juni 2015 samen met ANBO en een aantal direct betrokken een petitie aan de Commissie voor SZW van de Tweede Kamer aangeboden. 
Gevolgd door een hoopgevende tweet van Steven van Weyenberg / D66.Ook Helma Lodders (VVD) zegde toe met een initiatiefwet te zullen komen. Daarnaast veel bijval van Krol (50+), Klein, Omtzigt (CDA) en Ulenbelt (SP)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Op 12 juni maakte Staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat zij met Geldbelangen in gesprek gaat en dat de uitkomsten van dat gesprek meegenomen zullen worden in de nieuwe wettelijke regels die over pensioenkapitaal-regelingen zullen gaan. Dat gesprek is geweest op 25 augustus 2015. Een aantal zaken ging de staatssecretaris mee nemen. En ze beloofde om te komen spreken op het Symposium 'Is dat alles?'.
Begin juli legde het Ministerie van Sociale Zaken het concept van de wet 'variabele pensioenuitkering' voor aan de markt. Ook Geldbelangen reageerde hierop. Met name om het belang van verzekerden bij de commerciële verzekeraars te behartigen. Onze bijdrage is hier te vinden. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ons symposium met als thema 'Is dat alles werd een succes. Met name omdat ALLE stakeholders vertegenwoordig waren: staatssecretaris Klijnsma, verzekeraars, AFM, Belastingdienst EN de betrokken pensioengerechtigden. Meer uitgebreide informatie is hier te vinden.
Intussen houden we nauw contact met de Tweede Kamerleden die het onderwerp in hun portefeuille hebben. We infomeren hen over het feit dat verzekeraars de 'pensioenknip-regeling' boycotten en saboteren.  En brengen dat ook naar buiten. Onze bezwaren zijn zelfs nog bevestigd door de AFM in december 2015.
Het wetsvoorstel 'variabele pensioenuitkeringen' - waarmee verbeteringen in de pensioenkapitaalregelingen geregeld moeten worden - is eind 2015 ingediend bij de Tweede Kamer en de Tweede Kamer heeft op 18 januari er schriftelijk vragen over gesteld aan staatssecretaris Klijnsma. Hoopgevend is dat de PvdA de staatssecretaris heeft gevraagd of er terugwerkende kracht aan gegeven kan worden. Op die manier kunnen mensen die tot vijf jaar terug een overeenkomst met een verzekeraar hebben gesloten alsnog overstappen naar een mogelijk betere regeling. Hiermee bereiken we de herkansing, die Geldbelangen al vorig jaar bepleitte. 

_______________________________________________________

De acties tegen het keurslijfpensioen worden gesteund door de ANBO