voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Kifid vindt rente op consumptief krediet te hoog

Het Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Daar kun je als consument terecht met een klacht over een bank, verzekeraar, financieel adviseur, enzovoort.Hoewel wij kritsich zijn geweest (en blijven) op het Kifid is dit het instituut waar jouw klacht op een laagdrempelige manier behandeld kan worden. Ga je naar de rechter dan is dat ook goed, maar dan moet je er rekening mee houden dat een bank dan zo vaak in hoger beroep gaat dat je uiteindelijk bij de Hoge Raad terecht komt.
het is nog niet zo heel lang geleden dat Kifid een rente van 10% - 14% op een consumptieve lening van enkele tienduizenden euro's niet onredelijk en onbillijk vond. .

Geldbelangen is deze stelling blijven bestrijden aan de hand van een zaak, waarbij een gezin in 2014 nog steeds een rente betaalde van zo'n 13% aan Interbank terwijl de spaarrente op ongeveer 0% stond.

Kifid gaf consument gelijk

Op 22 februari 2017 was er succes. De Commissie van Beroep van het Kifid zei dat een kredietverstrekker bij een variabele rente de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt moet volgen om te bepalen welke rente hij aan zijn klanten in rekening brengt. In de betreffende zaak is dat niet goed gedaan. En Interbank heeft niet uit kunnen leggen waarom de bank vindt dat ze wel juist hebben gehandeld. Dus werd de klacht aan de consument toegewezen en moet Interbank de teveel betaalde rente terug geven
Natuurlijk maakte één zwaluw nog geen zomer. En juristen zeggen dan altijd dat iedere zaak op zich staat.

Zeer positieve uitspraak Kifid in februari 2018


Nadat in januari 2018 het Kifid nog een klacht over te hoge rente in het verleden had afgewezen bewerkstelligde consument Gerard de Graauw in februari een belangwekkende uitspraak. Hij vertelde het Kifid dat destijds een prospectus van toepassing was waarin stond: "Zodra de rente wijzigt wijzigt uw rente mee". Zoiets stond niet in de Algemene Voorwaarden. Het Kifid vond al deze verschillende informatie zeer verwarrend. Daardoor kon de consument niet snappen hoe de rente zich ontwikkelde. En daarom vond het Kifid dat de bank de rente mee had moeten laten ontwikkelen met de 3-maands-Euribor. (Dat is de rente die banken elkaar onderling berekenen als ze van elkaar geld lenen.) Dus moest er terug gekeken worden of dat ook zo gebeurd was. En zo niet dan zou het teveel betaalde terug betaald moeten worden aan de consument.

Advocaat Leijsen vertelde in de uitzending van Kassa van 31 maart 2018 dat gelijke gevallen gelijk berecht moeten worden. Dus verwacht mag worden dat het Kifid de periode na deze uitspraak op een zelfde manier gaat oordelen. St. Geldbelangen zal dat kritisch volgen.

Wat te doen als je (verder) wilt klagen?

Als je al een klacht bij het Kifid hebt ingediend en er is nog geen uitspraak gedaan, schrijf dan een brief of e-mail naar de secretaris die jouw zaak behandelt en zeg daarin dat jouw zaak hetzelfde is als die van meneer De Graauw en dat je verwacht dat jouw zaak op dezelfde manier afgewikkeld gaat worden.

Vind je het ingewikkeld om zo'n brief op te stellen? Wij kunnen je een modelbrief sturen. Als je een donatie over maakt van € 4,75 en bij de betaling vermeldt: Modelbrief 1 en je e-mailadres dan sturen we je een modelbrief toe. (Let op: omschrijf je emailadres als naam-at-provider; bij internetbankieren moge tekens als @ vaak niet. Dus voorbeeld: marieke-at-hotmail.com)

Let op! Mocht Kifid weigeren om de brief in behandeling te nemen 'omdat die buiten de procedure valt' o.i.d. dan horen wij dat graag. Wij nemen dat mee in onze evaluatie over het Kifid

Heb je nog geen klacht ingediend? Schrijf dan een brief of email naar de bank. Vertel dat je vindt dat de bank een te hoge rente berekende. Verwijs naar Uitspraak 2018-048 van het Kifid. Zeg de bank dat ook voor jou niet duidelijk was hoe de bank de rente berekend heeft. En eis dat de rente herberekend wordt zoals het Kifid dat voor de consument in de zaak 2018-048 heeft voorgeschreven. En vraag het teveel betaalde terug.

Ook voor dit verzoek hebben we eventueel een modelbrief. Doe in dat geval ook een donatie van € 4,75 en vermeld bij de betaling: Modelbrief 2 en je e-mailadres ('naam-at-provider')

Let op! Weigert de bank je de gevraagde informatie te leveren dan horen wij dat ook graag. Wij kunnen dat tegen de bank gebruiken in de voorbeeldzaken waarin wij op dit moment een aantal consumenten begeleiden.

De donaties kunnen gedaan worden op rekening  NL23 TRIO 0197 9366 60 t.n.v. Stichting Geldbelangen te Koudum

Wil de bank niet mee werken, dien dan een klacht in bij het Kifid.

Let op! Als je direct bij Kifid gaat klagen zal het Kifid je klacht doorsturen naar de bank en de bank vragen om naar jou toe te reageren. Want in alle gevallen zal de bank eerst moeten reageren op je klacht voordat Kifid de klacht in behandeling kan gaan nemen. Het is daarom handig om eerst te klagen bij de bank. Als die niet binnen 6 weken reageert of je klacht afwijst dán kun je je klacht indienen bij het Kifid.

Begeleiding bij je klacht?

Interbank stelt tot nu toe alles in het werk om het Kifid er van te overtuigen dat jouw klacht moet worden afgewezen. Daarbij schakelen ze advocaten en financieel deskundigen in. Daarom kan het handig zijn als jij je ook door een deskundige laat begeleiden. Dat kost meestal wel geld. 


Voor een beperkt aantal mensen willen wij de klacht begeleiden. Met name om te zien hoe de bank daarop reageert. En om vanuit diverse dossiers weer te leren. Maar ook om te zien of het Kifid in gelijke gevallen ook gelijke uitspraken doet. Met als uitgangspunt de gerechtvaardigde eis van de consument: als de rente omhoog gaat de consument moet accepteren dat ook zijn rente omhoog gaat, maar dat als de rente daalt de consument mag verwachten dat ook zijn rente daalt. En dat - als dat niet gebeurd is - een herberekening gemaakt moet worden om te zien of en zo ja, hoe veel rente er teveel is betaald, wat gecompenseerd moet worden. 


Gaan we voor je aan de slag, dan vragen we we je om € 25 te betalen op rekening NL23 TRIO 0197 9366 60 t.n.v. Stichting Geldbelangen te Koudum. Daarvoor bezien we of en zo ja hoe groot je claim zou kunnen zijn.

Gaan we de klachtprocedure doen en mocht er een compensatie uit komen dan vragen we je 25% daarvan te doneren (met een minimum van € 250 en een maximum van € 2.500) aan St. Geldbelangen. Die 25% lijkt veel. Maar nu heb je niets. En dan heb je wellicht 75% van 'iets'.


Wil je dat we ook jouw dossier gaan behandelen, vul dan onderstaand formulier in.


Wij hebben al heel veel energie, tijd en geld moeten steken in het behalen van resultaten bij het Kifid. Ook voor medewerking aan de uitzendingen van Kassa. Je kunt klikken op de knop 'Ik steun Geldbelangen' onderaan deze pagina om een donatie over te maken. 

Bedankt voor je bericht over te hoge rentes bij Interbank. Wij zullen zo snel mogelijk bij je op de zaak terug komen.
Er heeft zich een fout voorgedaan.
Klik hier om het nogmaals te proberen.

Zusterbanken van Interbank

Let op! Interbank is onderdeel van Credit Agricole Consumer Finance. (CA-CF) Dit concern bestaat uit verschillende onderdelen.  Zie hier welke onderdelen dat zijn.  
Let op!  Kredietdesk B.V. (Amsterdam) is tussenpersoon maar ook onderdeel van CA-CF. 

Ook hoge rentes bij andere banken?

Er zijn ook andere banken die in het verleden (en misschien nu nog) onverklaarbaar hoge rentes rekenden en rekenen. Wij krijgen daarover signalen van over Primeline, Qander, Santander, e.d. Ook dan kun je een klacht indienen als de zaak vergelijkbaar is met de zaken bij Interbank.