voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!

Waarom een collectieve actie tegen Credit Agricole Consumer Finance ons niet verstandig lijkt

Maar wij wel een andere oplossing hebben om de krachten te bundelen

Bij een collectieve actie bundelen consumenten, die allemaal eenzelfde klacht hebben over bijvoorbeeld een bank of een verzekeraar,  hun krachten (maar delen voornamelijke de kosten). Dat is op zich een goede zaak. Maar de ervaring leert dat zo'n actie zeven tot tien jaar gaat duren voordat er zekerheid komt.

Eerst moet er een stichting worden opgericht. Volgens een (door advocaten zelf bedachte) claimcode moeten er minimaal drie bestuursleden en drie leden van de Raad van Toezicht komen. In beiden moet minimaal een jurist zitten. Bestuursleden mogen bezoldigd worden. Niet bovenmatig, maar men vindt vaak € 200 per uur niet bovenmatig.


Dan gaat een advocaat aan de slag. Hij moet eerst met de wederpartij in overleg. Als ze daar niet uit komen gaan ze naar 'de rechter' Dat is eenvoudiger dan het lijkt. Men moet eerst naar de Rechtbank. Meestal gaat degene die geen gelijk krijgt door naar het Gerechtshof. En vervolgens naar de Hoge Raad. Die kan de zaak weer terug verwijzen naar een Hof.
In een recente zaak tegen ABN AMRO heeft St Stop de Banken tot nu toe gelijk gekregen tot aan het Hof (pluim voor de advocaten), maar gaat ABN AMRO de zaak nog eens voorleggen aan de Hoge Raad. Men is inmiddels wel al vijf jaar aan het procederen en er komen waarschijnlijk nog wel 1,5 tot 3 jaar  jaar bij.
Zo'n actie kost ook een boel geld. Uiteraard moet de advocaat betaald worden. In de zaak tegen ABN AMRO is (tot eind 2016) daar al € 160.000 aan besteed. Met alle inspanningen in 2017 denken wij dat de € 200.000 overschreden wordt.
Verder is er in die jaren zo'n € 50.000 aan bestuurskosten besteed.
Dat geld moet de bank of verzekeraar misschien wel vergoeden als de consumenten de zaak winnen, maar het ligt er aan wat de rechter daar uiteindelijk van zegt. En als je als consument verliest ben je het geld kwijt en moet je vaak ook nog de kosten van de wederpartij vergoeden.
Een collectieve actie is een prachtig middel om mensen die een gelijke klacht hebben te bundelen en met elkaar de kosten laten delen. Zeker als er sprake is van een nieuwe klacht.

Klachten over te hoge rente niet nieuw

De klachten over de te hoge rente bij onder andere Credit Agricole Consumer Finance zijn echter niet nieuw. Meneer De Graauw - die januari 2018 een zaak bij het Kifid heeft gewonnen en € 34.000 compensatie kreeg -  is in 2012 al begonnen te klagen. Geldbelangen is er in een (voorbeeld-)zaak in 2014 mee gestart en heeft deze uiteindelijk begin 2017 gewonnen.
In al die jaren is het Kifid als het ware op zoek geweest naar een haakje waaraan ze een goede compensatieregeling zouden kunnen hangen. En die blijken ze nu gevonden te hebben in de zaak van meneer De Graauw.

Van belang is nu dat Kifid meerdere uitspraken gaat doen zoals die ook in de zaak van meneer De Graauw is gedaan. Want dan wordt dat 'gewoon'. En moet de bank gelijke klachten ook op een gelijke manier afhandelen.


Krachten bundelen kan ook op een andere manier

Heb je een klacht over de te hoge rentes bij Credit Agricole Consumer Finance lopen en waarover nog geen uitspraak is gedaan dan kun je een brief (of mail) schrijven aan het Kifid waarin je zegt: "Ik heb de uitzending van Kassa van 31 maart gezien. Mijn situatie is hetzelfde als die van meneer De Graauw in zaak 2018-048. Ik neem aan dat u in mijn zaak precies dezelfde manier van compenseren aan de bank oplegt als bij meneer De Graauw".

Geldbelangen doet dat op dit moment ook voor de consumenten, die wij begeleiden.

Als we op de manier de krachten 'bundelen' dan zet dat veel meer zoden aan de dijk dan het starten van een collectieve actie.
Want als er een collectieve actie komt zou het Kifid kunnen stellen dat er daaruit jurisprudentie voort zal komen, die ze eerst af willen wachten. (Dus de komende zeven tot tien jaar afwachten zonder dat het Kifid dan uitspraken doet.) Zoiets heeft Kifid bij de woekerpolissen ook gedaan.
Welterusten in dat geval...
Update 8 april 2018