voor een duurzame financiële dienstverlening

Titel

In actie voor jouw geld!Geldbelangen heeft als taak op zich genomen om de collectieve belangen
te behartigen, die consumenten, ZZP-ers en MKB hebben bij financiële
instellingen zoals banken, verzekeraars, financieel adviseurs. Wij doen dit door deze financiële instellingen kritisch te volgen en bij die instellingen zelf, hun branchevertegenwoordigers, de politiek, toezichthouders en de media aan te kloppen als wij collectieve misstanden bespeuren. Op deze pagina vind je een aantal zaken waarop wij onze pijlen op richten

Te hoge rentes bij Interbank

In 2016 heeft Geldbelangen zo'n 150 consumenten, die een lening bij Interbank (en andere banken van Credit Agricole Consumer Finance) hadden tegen een veel te hoge rente, begeleid naar een betere situatie voor de toekomst. Interbank bleek bereid deze consumenten tegemoet te komen. Mooi, maar wij maken ons nog steeds zorgen over de over duizenden anderen die nog niet geholpen zijn. Daarom blijven wij deze zaak scherp in de gaten houden. Lees meer

Mogelijk compensatie voor te hoge rente
betaald in het ve
rleden

Heel lang kreeg de consument nul op het rekest als hij een klacht indiende bij het Kifid over te hoge rentes op consumptieve kredieten. Het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) vond rentes van 10% - 14% op leningen van enkele tienduizenden euro's niet onredelijk of onbillijk. En dat terwijl de spaarrente op ongeveer 0% staat.
Geldbelangen is daarom in een zaak tot het gaatje gegaan. En op 22 februari 2017 liet het Kifid weten dat die consument gelijk had en de teveel betaalde rente vergoed moest worden.

Maar nog steeds was dit maar één zaak. Begin januari 2018 deed het Kifid nog een uitspraak waarbij weer de klacht over een te hoge rente werd afgewezen. Omdat blijkbaar door de consument niet de juiste argumenten waren aangedragen.

Totdat Gerard de Graauw kwam. Hij klaagde in 2013 en mocht n 2017 een woordje doen bij het Kifid. Hij vertelde dat er in een prospectus van de bank had gestaan: "Zodra de rentestand verandert verandert uw rente mee". Omdat het Kifid oordeelde dat door deze zin en de overige informatie consument geen duidelijk beeld kon krijgen van hoe de rente binnen zijn lening kon ontwikkelen besloot het Kifid dat de rente voor De Graauw vanaf aanvang steeds aangepast moest worden aan de ontwikkelingen met de 3-maands-Euribor. (Dat is de rente die banken onderling aan elkaar berekenen als ze geld geld lenen bij elkaar.) Daardoor moest de bank een compensatie geven van ongeveer € 34.000. (Hij had een lening van ongeveer € 50.000)

De manier van berekenen sluit vrijwel naadloos aan bij de berekening van St. Geldbelangen in een aantal dossiers, waarin wij consumenten met de klacht begeleiden. Lees hier de uitspraak.

In de uitzending van Kassa van 31 maart 2018 is aandacht besteed aan deze zaak. Ook in de weken daarna besteedde Kassa aandacht aan het onderwerp. De rol van Geldbelangen is daarbij in de uitzending van 21 april getoond.

Uitspraken Kifid

In het voorjaar van 2018 heeft het Kifid een aantal uitspraken gedaan die haaks op elkaar staan. Het Kifid legt in een nieuwsbericht van 16 juli 2018 uit wanneer je als consument wel of geen compensatie moet kunnen krijgen. In feite vindt het Kifid dat een kredietbank alle rente mag rekenen die hij wil, tot het wettelijk maximum van 14%. Zelfs als een krediet enkele tienduizenden euro's bedraagt. Maar als je als consument kunt laten zien dat de bank in voorwaarden, prospectus of ander reclamemateriaal de zin staat: "Uw rente is afhankelijk van de rentestand; zodra die rentestand verandert verandert uw rente mee" dan moet de bank volgens Kifid een herberekening maken op basis van de 3-maands-Euribor. Als dan blijkt dat er te veel rente is gerekend (wat volgens onze waarneming vrijwel altijd zo is) dan moet de bank dat compenseren.
In Kassa is een paar keer een paar keer advocaat Rob Leijssen geweest, die vindt dat er een zogenoemde 'collectieve actie' bij de rechter moet komen. Dat vinden wij geen goed plan. We leggen het hier uit. En hier geven wij reactie op wat meneer Leijssen in de uitzending van 19 mei heeft gezegd.
Wat kun je doen als je nog geen klacht hebt ingediend bij de bank en vermoedt dat ook jij teveel rente hebt betaald?

Kijk of in je voorwaarden of daarin een zin staat als "Uw rente is afhankelijk van de rentestand; als die rente verandert verandert de rente mee". Of kijk of je zo'n zin kunt terug kunt vinden in iets als een prospectus of ander reclamemateriaal die de bank heeft verspreid. Heb je dat schrijf dan een brief of e-mail naar de bank. Verwijs naar wat het Kifid op haar site zegt en zeg dat je vermoedt dat ook jij te veel rente hebt betaald. Vraag om een herberekening op de manier zoals de bank dat volgens het Kifid heeft moeten doen.

Vind je het gecompliceerd om de tekst op te stellen voor dit verzoek dan hebben wij een modelbrief voor je. Doe in dat geval een donatie van € 4,75 en vermeldt bij de betaling: Modelbrief en je e-mailadres ('naam-at-provider')
Veel banken accepteren bij overboekingen vaak geen tekens als @. Dus vermeld daarom bijvoorbeeld 'marieke-at-gmail.com'. .

Let op! Weigert de bank je de gevraagde informatie te leveren dan horen wij dat ook graag. Wij kunnen dat tegen de bank gebruiken in de voorbeeldzaken waarin wij op dit moment een aantal consumenten begeleiden.

De donaties kunnen gedaan worden op rekening  NL23 TRIO 0197 9366 60 t.n.v. Stichting Geldbelangen te Koudum

St. Geldbelangen stelt bibliotheek samen van prospectussen

Veel consumenten hebben informatiemateriaal als prospectussen niet of niet meer. Om deze mensen te helpen start St Geldbelangen een bibliotheek van dit soort prospectussen. Als je zo'n prospectus nog hebt help dan mee aan de opbouw van zo'n bibliotheek. Wil je een prospectus hebben geef dan aan welke je wilt hebben. Lees hier verder. 

Let op! wij krijgen veel reacties. Het kan even duren voordat we reageren.

De overige onderwerpen waarmee wij ons bezig houden

.

Keurslijfpensioen

Mensen die van hun (oud-)werkgever een pensioenregeling hebben gekregen, waarbij zij op hun pensioendatum een pensioenkapitaal om moeten laten zetten in pensioenuitkeringen. krijgen van verzekeraars absurd lage uitkeringen aangeboden. Als sinds 2013 overlegt het Ministerie van SZW met verzekeraars over een betere oplossing. Wetgeving is in de maak. Maar er zijn nog vele mensen die hiervan niet profiteren. En wat verzekeraars willen moet ook kritisch gevolgd worden. In 2015 is Geldbelangen in samenwerking met Radar van Avro Tros een actie gestart om het voor deze mensen op te nemen. Lees er hier alles over. 

Woekerpolissen
Jarenlang zijn er beleggingsverzekeringen verkocht aan consumenten die wat voor hun hun oude dag opzij wilden leggen of geld bij elkaar wilden brengen om ooit de hypotheek af te lossen. Met deze beleggingsverzekeringen is nog steeds veel mis.
Geldbelangen wilde de juridische gevechten niet afwachten zocht contact met (Het Verbond van) Verzekeraars om een dialoog te laten ontstaan tussen verzekeraars, financieel adviseurs, toezichthouders, politiek en consumenten om tot een oplossing te komen. Verzekeraars hebben in een brief van 9 oktober 2015 de deur dicht gegooid. Toch blijft Geldbelangen zoeken naar wegen om de consument te helpen. Hoe? Kijk hier
Maar lees ook onze blog over levensverzekeraars

Hoge drempels (na laagdrempelige voordeur) bij het Kifid moeten geslecht worden
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zou een instituut moeten zijn dat consument die klachten heeft over een financieel dienstverlenend (verzekeraar, bank of financieel adviseur) bij zou moeten staan om die klacht op te lossen. Daarbij hoeft de consument niet altijd gelijk te krijgen. Maar in dat geval moet het Kifid helder en duidelijk kunnen uitleggen hoe het zit. Het Kifid is echter langzamerhand vergroeid tot een soort rechtbank waarbij de indruk bestaat dat zij nogal tegen de financiële sector aanschuurt. Dát moet anders vinden wij. Kassa van BNN VARA besteedde er - mede op verzoek van Geldbelangen - op 21 januari 2016 uitgebreid aandacht aan. In de studio Kifid-directeur Bas de Groot en Rob Goedhart, voorzitter van Geldbelangen.  Lees meer

Herschrijven maatschappelijk statuut, gedragsregels en code banken

Banken doen er alles aan om het publiek zand in de ogen te strooien. In het Maatschappelijk statuut, de Code Banken en de Gedragsregels, opgesteld in 2014 staan een aantal essentiële fouten. Geldbelangen heeft de banken op de vergissingen gewezen met een Erratumvel en blijft monitoren wat banken ermee doen.
Lees hier wat er verbeterd moet worden.

Wij willen een non-profit (staats-)bank, waar wij ons geld veilig kunnen stallen
Om geld (giraal) te ontvangen en ook weer uit te geven zijn wij afhankelijk geworden van commerciele banken. Deze comercialo's blijken in het recente verleden zulke vreemde risicovolle constructies te zijn aangegaan, waardoor wij ze (ING, ABN AMRO en SNS) als belastingbetalers van de ondergang moesten reden. Behalve Rabo. Maar die kreeg van de Amerikaanse overheid 774 miljoen boete aan de broek. Geld waarmee zoveel goed zaken gedaan hadden kunnen worden binnen de maatschappelijke rol, die ze claimen te hebben.
Wij willen een veilige betrouwbare plek waar wij ons giraal geld rustigg kunnen stallen en van waar wij heel eenvoudig giraal geld aan een ander over kunnen maken. Zo'n non-profit (Staats-)bank is heel eenvoudig te realiseren. Hij is er namelijk al. Waar? Lees verder
Tuchtrecht banken moet beter

Geldbelangen heeft een uitspraak van ING-topman Hamers voorgelegd aan de Tuchtraad Banken. Een uitspraak waarmee hij volgens ons de spaarders schoffeerde en zeker het klantbelang  iet centraal stelde. De klacht is niet behandeld. 'Niet ontvankelijk verklaard' heet dat dan. Reden? Een klacht moet over zoiets zwaarwegends gaan dat de (zware) sancties die daar tegenover staan (zoals ontheffing uit een functie) ook opgelegd kunnen worden. Ja, zo lusten wij er nog wel eentje. Er is nog enige opening geboden doordat men van bankenkant heeft gezegd te kijken of er gewerkt kan worden aan soort tuchtrecht light. Waar ook klachten als die van ons behandel zouden kunnen worden. Lees verder

Geen stiekeme renteverhoging op consumptief kredieten
DSB Bank had er een handje van. Klanten binnenhengelen met een laag rentepercentage en vervolgens 'stiekem' de rente te verhogen naar wat rustig gesteld kan worden 'woekerrentes'.
Maar er blijken nog steeds banken te zijn die dat ook doen. Zelfs tot zo'n hoogte dat mensen niet eens meer aflossen! Het meest in ons oog springend is Interbank. Geldbelangen wil dat banken zich verre houden van deze praktijken en stelt dit aan de kaak waar mogelijk. 

Geldgevers moeten klanten beter bedienen bij aflossen

Een ongedekte schuld aanhouden levert grote risico's op voor huishoudens. Als het even tegen zit (werkloosheid, scheiding; minder opdrachten voor ZZP-ers en verlaging omzet bij MKB) kan een restschuld de ellende vergroten.  Geldbelangen wil dat geldgevers hun klanten actief gaan wijzen op de aflosmogelijkheid. Zij kennen de hoogte van de schuld en de waarde van het onderpand. Op zijn minst moeten zij met hun klanten de 'onderwaarde' aan gaan pakken. Dus als de lening hoger is dan de waarde van het huis (of een ander onderpand.

Geldbelangen kan dit werk niet doen zonder financiële steun van jou.

Wij doen dit werk uit betrokkenheid met onze samenleving. Door Geldbelangen - ook financieel - te steunen kunnen wij financiële instellingen zoals verzekeraars en banken blijven aanspreken op zaken die niet in het belang van jou als consument, ZZP-er of MKB-er zijn. 

Suggestie: doneer € 20. (Meer mag; minder ook.; maar vanwege de kosten niet minder dan € 5,00)

Als je dat wilt kunnen we je met nieuwsbrieven op de hoogte houden van wat wij doen. Je kunt ons ook aangeven of je mee wilt doen aan enquêtes en polls. Doe je mee? Klik op de knop "Ik steun Geldbelangen".

Geldbelangen is een voort gekomen uit de actie 'verteljebankdewaarheid' Lees hier meer daarover